Jak na zarostlé nehty? Příčiny, prevence i řešení

Zarostlé nehty postihují populaci plošně bez ohledu na pohlaví a věk. U mužů je častější příčinou potivá noha, u žen úzká obuv na podpatcích. Malé děti mají nejčastěji špatně stříhané nehty, nevhodnou obuv nebo jsou obětí zlozvyků jako loupání nehtů. Když dospějí do puberty, souvisejí často potíže na nehtech s tělesnými změnami, zvýšenou potivostí a neochotou plnit doporučené postupy zejména hygienu rány a opět vhodná obuv. Příčiny se často kombinují a musí se řešit jako celek. O své poznatky se v článku zkušená podělila zkušená pedikérka Hana Hubená. 

Ošetření zarostlého nehtu u pedikérky

Proč nehty zarůstají? 

Zarůstající nehty nejčastěji vznikají z těchto důvodů:

 1. nesprávné techniky stříhání nehtu,
 2. nevhodné úzké obuvi,
 3. někdy za ně mohou i genetické faktory, které určují tvar a růst nehtu,
 4. nebo také změny v růstu vyvolané traumaticky úrazem či infekcích nehtů (např. plísní neboli mykózou).

Na příčinách se podílí také mnoho dalších faktorů jako pocení nohou, sportovní aktivity, nošení kompresivních punčoch
a podobně. Svou roli pak hrají i ortopedické abnormality v podobě plochých nohou, změn v klenbě nohou,
postavení prstů a držení těla.

Jak se projevují zarostlé nehty?

 1. Počáteční stádium: Nejprve se zarůstající nehet projeví zarudnutím, bolestivostí a otokem.
 2. Později je typické nepohodlí projevující se v těsných ponožkách, úzkých botách. Při chůzi nebo při kontaktu s tvrdým povrchem může přerůst do tepavé bolesti se změnami na měkkých částech nehtů tzv. valech (po stranách nehtu).
 3. U nehtů pak může probíhat zánět: pozorujeme např. hnisavou sekreci, vznik křehké snadno krvácející granulační tkáně, třepení a zalamování nehtů a jejich odloučení od nehtového lůžka. 


Důležité: Pokud se objeví jakýkoli diskomfort v oblasti nehtů, je potřeba najít a odstranit příčinu jeho vzniku.

4 tipy, jak předcházet zarůstání nehtů

 1. Správně si stříhejte nehty.
 2. Noste obuv, jejíž délka i šířka odpovídá vaší noze i aktivitě, kterou budete provozovat.
 3. Vybírejte si obuv (a ponožky) z kvalitního materiálu, v němž se noha nebude potit. 
 4. Pokud se v rodině, případně u vás, problémy se zarůstáním nehtů objevily, pečujte o nohy ve zvýšené míře. Navštěvujte pravidelně pedikérku. 


Když se problémy s nehty neřeší důsledně, včas a správnou metodou, zhoršují se podmínky pro rychlé hojení. Vytvoří se zánět měkkých tkání a změní se struktura nehtu. Vznikají abscesy, granulační tkáň, nehty se stávají křehkými a snáze se deformují. Tkáně se následně zjizví a změna struktury měkkých tkání vede např. k tvorbě kuřích ok, která těsně nasedají na nehet, na který vytvářejí tlak a dochází opět k bolestem bez zjevného zarůstání nebo zánětu. Chirurgická intervence mnohdy vede k zúžení nehtu a jeho deformaci. Vzniká pak bludný kruh stále se opakujících potíží a nepohodě v oblasti nohy.

IMG_5906

Řešení: Jak léčit zarostlý nehet?


Pokud již problém vznikl, záleží na tom, zda známe příčinu. Někdy ji dokážete odstranit a vyřešit v domácích podmínkách.

 • Můžete se pokusit uvolnit a podložit roh nehtu a místo zárůstu dezinfikovat.
 • Nejlepším řešením je návštěva pedikúry a konzultace o možnostech péče. Zkušená pedikérka pomůže rozklíčovat problém a stanovit postup, jak se zarostlého nehtu zbavit. 
 • Vyzkoušejte Bis Cotton Nail, který je určený na změkčení tvrdých, vysokých i mykotických nehtů a nehtových kůžiček. Doporučujeme ho na zarůstající nehty.

 

 


Některé rady se dají snadno realizovat v rámci domácí péče, jiná by měla probíhat pod odborným dohledem zkušenými pedikéry. Raději navštivte odborné zařízení, kde lépe identifikují příčinu vzniku problému.

Jak probíhá ošetření zarostlého nehtu u pedikérky?

  1. Pedikérka zjistí anamnézu včetně zdravotního stavu.
  2. Provede vizuální kontrolu nehtu a nehtového valu.
  3. Nehet uvolní a všechny struktury ošetří s použitím fréz, nástrojů, podložením nehtu nebo šponami.
  4. Ránu dezinfikuje a uvolněný val odtáhne od postiženého nehtu tejpovacím materiálem.
  5. Po řádné edukaci pedikérka doporučí klientovi další postup ošetřování. 

Po ošetření:

 • Délka rekonvalescence, se odvíjí od momentálního stavu, doba nutná k nápravě záleží na stádiu změn a na spolupráci při domácí péči.
 • Nutné je zohlednit zejména fyzické možnosti klienta v domácí péči i ekonomický faktor v podobě nákladů na terapii.

 

Chirurgické řešení

Jednoduché a zdánlivě rychlé chirurgické zásahy u zarostlých nehtů často nevedenou v dlouhodobém horizontu k vyřešení obtíží. Ty se pak opakují, a následná terapie je dlouhodobější a nákladnější. O jaké zásahy se může jednat a v čem mohou být jejich negativa?

  • Nejčastěji jde o částečné vystřižení zarostlého nehtu ze zanícené tkáně. 

  • Při částečném vystřižení tzv. parciální ablaci, nehet opět dorůstá a tlačí na mnohdy nedohojený postranní val, kde dochází k obnovení původního problému a nehet bolí a zarůstá. 
  • Plastika nehtu – může 

 • vést k jeho zúžení a postranní valy pak mají tendenci zaujmout jeho místo a nehet opět zarůstá. Navíc se při
  nedostatečné revizi zárodečné matrix, může nehet rozdvojit a vyrůstá v podobě obtěžujícího trnu vedle plastovaného nehtu.
 • Stržení celého nehtu (dnes již výjimečné) může vést k poškození nehtového lůžka nebo zárodečné tkáně, rozšíření infekce na vzniklé rané ploše a následně k deformaci nově narostlého nehtu, která nezřídka bývá trvalá.
 • Při opakovaných zánětech v oblasti valu, jeho zjizvení nebo opakujících se granulačních zánětech existuje moderní chirurgické řešení Vandenbosovou metodou. Dojde ke snesení nadměrného valu, nehet má prostor pro růst a problém je vyřešen trvale.
 • Další metodou podporující zdravý růst nehtu a zhojení tkání může být realizován metodou Arkády, která patří rovněž do kompetence dobře vyškoleného personálu, nejlépe ve zdravotnickém zařízení. 

Orthonyxie u pedikérky – rovnátka na nehty

Při orthonyxii se používají špony s různými mechanismy působení. Využívá se fyzikálních sil tahových nebo pákových. Špony jsou z různých materiálů, u kterých využíváme schopnost pružit pod napětím. Už v roce 1873 vyvinul a patentoval, Edward E. Stedman jednodílnou šponu. V roce 1960 tuto metodu rozvinul Ross Fraser a tato metoda se hojně využívá dodnes. Byl to on, kdo definoval odborný název této metody složením slov ortho=rovný, onyx=nehet. Od roku 1964 se špony, díky prezentaci pedikéra Josepha Greppmayra, na lékařském kongresu staly součástí lékařské pedikúry. V roce 1974 byla špona plně uznána jako korekční pomůcka.

Tato metoda je dále rozvíjena s využíváním nových materiálů a poznatků. Nejčastěji používané materiály jsou ocelové nebo titanové drátky v různé síle, plastové proužky a jejich kombinace. Nyní již chirurgické postupy nejsou jediným standardem pro řešení zarostlých nehtů. V chirurgické praxi však nejsou běžně využívány. K rozvoji jejich použití přispívá více standardizovaný výcvik pedikérů.

Proto při dobře nastavené spolupráci specializovaných pedikérských pracovišť s odbornými ambulancemi dermatologů, chirurgů, ortopedů nebo podiatrických ambulancí je jejich dostupnost snadná. Vyhledat specialisty v tomto oboru lze i on line pomocí registru odborných společností, kde jsou registrováni a jejich vzdělávání podporováno a katalogizováno. Tuto možnost dnes využívají i zdravotní pojišťovny při proplácení příspěvků v systému preventivní péče pro diabetiky. Domácí používání bez řádného proškolení a praxe nelze doporučit. Patří do kvalifikovaných rukou, aby byla terapie vhodně zvolena. Nutnost jejího použití, zvolený materiál a délku terapie bez zkušeností nelze standardizovat.

IMG_5887

Zarůstání nehtů na rukou


Zarůstání nehtu na rukou bývá poměrně vzácné a je třeba opět stanovit příčinu vzniku a podle toho nastavit terapii. Příznivým faktorem je pak fakt, že nehty na rukou rostou mnohem rychleji než na nohou a terapie je výrazně kratší.

 

 

Problém se zarůstáním u diabetiků


Problémy spojené se zarůstáním nehtů u diabetiků tkví zejména v tom, že diabetické rány a infekce se obecně hojí hůř a déle. Diabetici často trpí postižením nehtu plísňovou infekcí, která bývá příčinou zarůstání. Hojení se komplikuje a je třeba ji léčit. Komplikací je, že při časté neuropatii končetin u diabetiků spojené s omezenou citlivostí, často přicházejí v pozdnějších stádiích s již rozvinutou i bakteriální infekcí a zde je prst ohrožen významně. Na prstech je vždy v těsné blízkosti kost neboli
článek prstu, ta je pak ohrožena rozšířením infekce a může v krajním případě vést k nutnosti amputace celého prstu. Hojení diabetických ran by proto mělo probíhat ve spolupráci s podiatrickou nebo chirurgickou ambulancí, která defekty končetin diabetiků řeší.

Hledáte pedikérku ve svém okolí, která by vám pomohla se zarostlým nehtem? Podívejte se do naší mapy zkušených pedikérek, s nimiž spolupracujeme nebo vyzkoušejte náš přípravek na změkčení nehtů. 

 

 

Zpět do obchodu